Da det er liten ledig kapasitet ved sykkelparkering vil sykler som er hensatt/forlatt av tidligere beboere eller som ikke er i bruk fjernet.

Styret har merket alle syklene med bånd/strips. Sykkelens eier er deretter ansvarlig for selv å fjerne båndet om han/hun ønsker å beholde sykkelen.

Sykler med intakt bånd vil bli fjernet uten videre varsel etter 29 februar!

Oppfordrer alle som har mulighet til å sette sykkelen sin i boden til å gjøre dette.

Det vil bli sett på muligheten for å utvide sykkelparkeringen ved å opparbeide nye plasser ute i bakgården