Styret har vedtatt at vi skal utbygge ladeinfrastruktur i kjelleren som en del av vedlikeholdsprosjektene som pågår i 2020. Dette gjøres som et ledd i å holde blokken i god stand for fremtiden, og gjøre det til et attraktivt sted å bo. Fordi garasjen i blokken vår er såpass enkel, og vi har et relativt moderne system, så vil en slik utbedring være relativt billig. I tillegg har styret søkt og fått innvilget at Oslo kommune dekker 20% av kostnaden til felles infrastruktur i garasjen, et tilskudd på omtrent 60 000 kr. Dette dekker ny kurs, samt kabling til hver plass og bakplate for å henge opp ladestasjon. Borettslaget som helhet tar kostnaden av installasjon av denne felles infrastrukturen.

Hver garasjeplassandelseier må selv kjøpe ladestasjon til sin plass. Dette er frivillig, men det anbefales sterkt at man investerer i dette nå om man tenker at det blir et fremtidig behov de neste par årene. En slik ladestasjon koster 15 500 kr om man kjøper nå, og 18 375 kr om man kjøper senere. Alle priser inkl. Moms.

Frist for å melde sin interesse for kjøp av ladestasjon er 31. Januar.

https://tiny.cc/bestill

For mer informasjon, se https://tiny.cc/ladeinfo