Merking av garasjeplasser

Publisert: 3 aug 2010

Som sikker mange har lagt merke til er flesteparten av garasjeplassene i kjelleren blitt merket opp på nytt med merkespray. Dette er et initiativ av styret som vil bli kostnadsfritt for den enkelte garasjeplasseier. 

Arbeidet er blitt gjort når det har vært mulighet, og når respektive biler har vært borte fra sin parkeringsplass. 

For å merke en plass må begge bilene som grenser til delingslinjen være borte. Dette for å unngå tilgrising av bilene.

De plassene som ikke er blitt merket opp, vil bli merket så fort som mulig. Dersom din parkeringsplass IKKE har blitt merket opp, kan du ta kontakt med styret pr mail og ordne en avtale for merking.