søndag, november 28

Nyheter

25 Latest Articles

Ikke mat fuglene

Styret ber om at det ikke legges ut fuglemat på bakken.

Vi har mottatt klage på at noen mater fuglene, ved å legge ut brød eller annen fuglemat på fortauet utenfor bygget. Når fuglene ikke spiser opp all maten, blir restene liggende igjen og tilbyr et festmåltid for rottene. Bydel Gamle Oslo har kommet med følgende informasjon om fuglemating:

"Det forekommer dessverre at digre brødskiver/skalker, hele brød og forskjellige andre matrester legges ut i parker og boligområder. Fuglene greier kun å spise en liten del av denne maten. Rottene kommer gjerne og spiser resten. Rottenes verden består av yngleplasser, spisesteder og veiene mellom dem. Forebygging mot rotter blir da å innskrenke dette ”livsrommet” mest mulig. De holder hovedsakelig til i kloakknettet. Dersom rotter av en eller annen grunn kommer opp herfra og de gis gode levekår, vil de også kunne etablere seg i bomiljøer. De yngler året rundt, slik at ett par rotter kan bli opptil 1000 rotter på et år. Rotter er også smittespredere av bakterier, virus, lopper og midd. Smitten overføres blant annet via dyrenes urin og avføring. Nærvær av rotter kan derfor innebære helsefare både for mennesker og dyr. Av denne grunn er det viktig å sette i verk tiltak for å unngå at rottene får tilfredsstillende livsbetingelser. Ved forekomst av rotter må det iverksettes tiltak raskt for å forhindre spredning."

 

 

Vi ber om at alle bidrar til å redusere rotteplagen, både rundt Gjertrudgard borettslag som i bydelen forøvrig, ved at det ikke legges ut fuglemat som blir liggende på bakken.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
     

 

Som andelseier i Usbl har du en del medlemsfordeler.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler i Usbl

  

Kontaktinformasjon

Forretningsfører

Gjertrudgard borettslag
Schweigaardsgate 63
0656 Oslo

Kontakt oss