søndag, november 28

Nyheter

25 Latest Articles

Nytt elektrisk anlegg i garasjen

Omsider skal elektriker i gang med å skifte det elektriske anlegget i garasjen. Anlegget er nærmest urørt siden gården ble bygget, og i dårlig forfatning. Det er derfor behov for å skifte kabler og lysarmaturer, for å sikre godt lys.

Onsdag 3. november bes det om at biler på plass 1 - 14 (langsiden mot Schweigaardsgate) flyttes, slik at elektriker får tilgang til armaturer og kan trekke nye kabler fra sikringsskapet til alle lyspunkter.

Torsdag 4. november bes det om at biler på plass 15 - 32 (kortsidene mot jernbanen, som har eget bodrom som skiller oppstillingsplassene) flyttes, slik at elektriker får tilgang til armaturer og kan trekke nye kabler fra sikringsskapet til alle lyspunkter.
 
Samtidig som lamper og kabler skiftes ut, fjernes også lysbryterne i garasjen. Det vil bli montert bevegelsessensor, som automatisk tenner lyset når biler eller personer beveger seg i garasjen. Lyset vil være på i 15 minutter etter at siste bevegelse er registrert, slik at du alltid vil ha lys når du beveger deg i garasjeanlegget.
 
Vi beklager de ulempene dette medfører for parkeringen.
 

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
     

 

Som andelseier i Usbl har du en del medlemsfordeler.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler i Usbl

  

Kontaktinformasjon

Forretningsfører

Gjertrudgard borettslag
Schweigaardsgate 63
0656 Oslo

Kontakt oss