lørdag, oktober 23

Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra august 2010

Ny metode for beregning av ligningsverdi på bolig

For inntektsåret 2010 innføres det en ny metode for å fastsette ligningsverdien på boliger. Dette gjelder alle typer bolig. Skatteetaten vil innhente opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype direkte fra eier av boligen. Du vil å tilsendt et brev fra Skatteetaten i begynnelsen av september, ...

Les mer


Merking av garasjeplasser

Som sikker mange har lagt merke til er flesteparten av garasjeplassene i kjelleren blitt merket opp på nytt med merkespray. Dette er et initiativ av styret som vil bli kostnadsfritt for den enkelte garasjeplasseier.  Arbeidet er blitt gjort når det har vært mulighet, og når respektive biler ha...

Les mer


     

 

Som andelseier i Usbl har du en del medlemsfordeler.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler i Usbl

  

Kontaktinformasjon

Forretningsfører

Gjertrudgard borettslag
Schweigaardsgate 63
0656 Oslo

Kontakt oss