lørdag, oktober 23

Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra februar 2011

Innkomne forslag til generalforsamlingen

Årets generalforsamling avholdes mandag 30. mai. Innkalling (med årsberetning og regnskap) sendes ut senere. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2011. Alle forslag må være skriftlig, begrunnet og signert av den andelseieren som ønsker en sak...

Les mer


Nye medlemskort i USBL

USBL sender ut nye medlemskort i løpet av februar 2011

Les mer


Ikke mat fuglene

Styret ber om at det ikke legges ut fuglemat på bakken. Vi har mottatt klage på at noen mater fuglene, ved å legge ut brød eller annen fuglemat på fortauet utenfor bygget. Når fuglene ikke spiser opp all maten, blir restene liggende igjen og tilbyr et festmåltid for rottene. Bydel Gamle Oslo har ko...

Les mer


     

 

Som andelseier i Usbl har du en del medlemsfordeler.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler i Usbl

  

Kontaktinformasjon

Forretningsfører

Gjertrudgard borettslag
Schweigaardsgate 63
0656 Oslo

Kontakt oss