lørdag, oktober 23

Nyheter

25 Latest Articles

Artikler fra oktober 2010

Nytt elektrisk anlegg i garasjen

Omsider skal elektriker i gang med å skifte det elektriske anlegget i garasjen. Anlegget er nærmest urørt siden gården ble bygget, og i dårlig forfatning. Det er derfor behov for å skifte kabler og lysarmaturer, for å sikre godt lys. Onsdag 3. november bes det om at biler på plass 1 - 14 (langsiden...

Les mer


Stengt garasje

 Fredag 22.10.10 ble det satt opp informasjon om at garasjeanlegget ville være stengt mandag 25.10.10 fra klokken 0730. Dette på grunn av montering av ny garasjeport. På grunn av sykdom hos montør, vil montering av ny garasjedør bli utsatt til onsdag 27.10.10. Garasjen vil da være stengt fra k...

Les mer


Avfallshåndtering i Gjertrudgard borettslag

Husholdningsavfall skal kastes i containere i søppelrommet. Du sorterer mellom papp/papir og restavfall. Alt avfall skal legges i containeren, alt du legger igjen på utsiden blir liggende til noen rydder for deg. Avfall som ikke er husholdningsavfall, må du selv sørge for å frakte til miljøstasjone...

Les mer


Nytt elektrisk anlegg i garasjen

Neste vår er det 20 år siden de første flyttet inn i Gjertrudgard. Bygget begynner å bære preg av alderen, og det er etter hvert behov for å foreta vedlikehold. Første vedlikeholdsprosjekt er nytt elektrisk anlegg i garasjen. Du har kanksje ...

Les mer


Ny garasjeport

Natt til onsdag 06.10.10 ble garasjeporten i borettslaget påkjørt og ødelagt. Dette medførte at porten måtte nedmonteres umiddelpart for at biler som stod inne i garasjen skulle kunne kjøre ut. Det har derfor blitt montert opp en ny og midlertidig garasjeport som skal fungere fram til ny garasjepor...

Les mer


Velkommen til våre hjemmesider

Publisert: 5 okt 2010

Her ser du de nye hjemmesidene til Gjertrudgard borettslag. Her håper vi du finner den informasjonen du trenger om borettslaget, enten du er ny beboer eller har bodd hos oss lenge. Er det ting du lurer på, eller om bare vil ha kontakt med styret, så finner du et kontaktskjema på sidene for å sende ...

Les mer


     

 

Som andelseier i Usbl har du en del medlemsfordeler.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler i Usbl

  

Kontaktinformasjon

Forretningsfører

Gjertrudgard borettslag
Schweigaardsgate 63
0656 Oslo

Kontakt oss